Audyty

Audyt IT. Optymalizacja, oszczędność, bezpieczeństwo

Realizujemy audyty informatyczne pozwalające zwiększyć kontrolę nad funkcjonowaniem działu IT.

Nieznajomość zasobów informatycznych firmy zwiększa ryzyko ponoszenia zbędnych kosztów i działania w sprzeczności z prawem. Profesjonalny audyt IT zapewni firmie bezpieczne i wydajne funkcjonowanie, a także umożliwi modernizację sprzętu po optymalnych kosztach.

 

Usługi

 • Inwentaryzacja zasobów IT
 • Porównanie posiadanych zasobów z dokumentacją
 • Kontrola aktualności posiadanych licencji
 • Testy zabezpieczeń
 • Analiza procesów zarządzania
 • Analiza bieżących potrzeb informatycznych przedsiębiorstwa
 • Rozplanowanie budżetu związanego z zakupem sprzętu i programów
 • Okresowe kontrole działu informatycznego firmy

 

Korzyści

 • Obniżenie kosztów funkcjonowania firmy.
 • Uniknięcie zagrożeń natury prawnej wynikających z wykorzystywania oprogramowania bez licencji.
 • Zminimalizowanie ryzyka związanego z bezpieczeństwem informatycznym firmy.
 • Możliwość zaplanowania zakupów sprzętu i oprogramowania, umożliwiająca modernizację środowiska informatycznego firmy bez ponoszenia niepotrzebnych kosztów.
 • Możliwość prowadzenia regularnych audytów w celu kontrolowania i bieżącej optymalizacji zasobów firmy.

 

Współpraca

Oferujemy zarówno generalny audyt IT, jak i audyt kontrolujący wybrany aspekt działalności działu informatycznego. Posługujemy się specjalistycznym oprogramowaniem, dzięki któremu nie zakłócamy pracy badanych firm. Po zakończeniu działań przygotowujemy szczegółowy raport, zawierający zalecenia dotyczące sposobu rozwiązania ewentualnych problemów. Pomagamy także w przygotowaniu procedur zarządzania oprogramowaniem i sprzętem, aby zagwarantować przejrzystość przyszłych zakupów i ich zgodność z normami prawnymi.